Prin WP4, echipa BioMoveFix dorește dezvoltarea unor servicii de ecologie a deplasării animalelor pentru monitorizarea în timp real a speciilor sălbatice din România și estul Europei. Aplicațiile ce rezultă din proiect vor contribui la dezvoltarea și inovarea în domeniul ecologiei din România.

Un produs-cheie al proiectului este manualul online de utilizare a transmițătoarelor pe platformă Argos pentru specii sălbatice din România, în diferite condiții. Acesta este creat pentru a sprijini cercetătorii în planificarea metodică a unui studiu de acest tip.

Manualul online are rolul de a explica tehnica, aplicațiile în timp real, scriptul în limbaj R, dar și exemple practice de funcționare a acestuia.

Suplimentar, putem furniza o estimare de costuri și descrie serviciile suport ce pot fi asigurate pentru a sprijini utilizatorii din România să își realizeze propriile studii de monitorizare. Manualul Tehnici de monitorizare a deplasărilor animalelor sălbatice a fost recenzat de specialiști din cadrul proiectului și alți specialiști cu preocupări în domeniu din România și din străinătate.

Livrabile: workshop având ca subiect monitorizarea în timp real a speciilor sălbatice din România; manual online privind utilizarea transmițătoarelor pe platformă Argos în cazul speciilor sălbatice din România în condiții variabile; prezentare la o conferință de ecologie în România; două prezentări orale sau postere la conferințe internaționale de prestigiu (de ex. BES, SCB, ESA); două publicații open access trimise spre publicare în jurnale cu impact ridicat (PeerJ, Applied Geography, Movement Ecology etc.).

MULTIDIMENSION S.R.L.
CIF: RO18481608
Str. Ciprian Porumbescu
CP: 927205 Saveni (Romania)
Tel: 0723261739

office@multidimension.ro

Proiect finantat prin PNCDI III 2017